CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cầu Bươu - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: http://vimeco-mt.com/vi-VN/Gioi-thieu-chung_j422

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu