Công ty CP Tư Vấn KSTK và Xây Dựng Năng Lượng

Địa chỉ: P504-chung cư Hoàng Sâm-phố Hoàng Sâm-Nghĩa Đô Cầu Giấy-Hà Nội

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: ceds.hn.vn@gmail.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CP Tư Vấn KSTK và Xây Dựng Năng Lượng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu