Công ty cổ phần Băng Dương E&C

Địa chỉ: 59 đường 28, phường An Phú, quận 2

Số nhân viên: 100-200

Website: http://www.bangduongec.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Băng Dương E&C không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu