CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TIN HỌC

Địa chỉ: Số 21/178 Phố Thái Hà- Đống Đa- Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: tidpc.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TIN HỌC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu