Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam - Vietnam Rare Earth JSC

Địa chỉ: Tiên Tân, Phủ Lý

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam - Vietnam Rare Earth JSC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu