CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tòa nhà EMC Building 62 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 50-100

Website: www.emcvn.vn

92

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP đang tuyển dụng 14 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phụ Trách IT.

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên IT.

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Marketing.

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán Dịch Vụ (accontant Service Officer)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa
 8 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Sales Thị Trường (sale And Marketing Executive)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Kế Toán Dịch Vụ (head Of Accountant Service Group)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 20 triệu - 30 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Phụ Trách Bộ Phận Lễ Tân (front Office Executive)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Phụ Trách Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Executive)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 20 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự (vice Manager Human Resort Depatment)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa
 15 triệu - 20 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (gm Assitant)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 20 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh (sales Development Dirrector)

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 Trên 30 triệu
 29/02/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán Dịch Vụ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 12 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 20 triệu - 30 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Sale - Thị Trường

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Sale Admin

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên IT

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 30 triệu
 20/08/2019
 Khánh Hòa

Phó Phòng Kế Toán [ Nha Trang]

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 30 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán/ Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu