Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu 15/07/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 15 triệu 29/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 25/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Máy Mài - Hcm

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kĩ Sư Tự Động Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2020
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

 10 triệu - 12 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí (thiết Bị Và Đường ống)

 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Kỹ Sư Sơn

 10 triệu - 12 triệu
 25/07/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí

 7 triệu - 12 triệu
 02/08/2020
 Đồng Nai

Lao Động Phổ Thông

 9 triệu - 15 triệu
 29/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Jig

 12 triệu - 15 triệu
 29/07/2020
 Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Cơ Khí

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 29/07/2020
 Đà Nẵng

Lập Trình Phay CNC Tại Đông Anh

 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh