Tuyển dụng nhanh ngành Dịch vụ

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu An Giang, Bình Thuận, Hậu Giang, Lào Cai, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê