Tuyển dụng nhanh ngành Biên tập/ Báo chí/ Truyền hình

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu Hà Nội