Tuyển dụng nhanh ngành Bán hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 8 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 05/03/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 30 triệu
 13/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 04/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Đồng Nai
 7 triệu - 12 triệu
 21/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/02/2020
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa
 4 triệu - 10 triệu
 22/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 8 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu
 29/02/2020
 Quảng Nam

 Việc làm mới

 5 triệu - 8 triệu 15/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu 05/03/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 30 triệu 13/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 10 triệu 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 04/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu 29/02/2020
 Đồng Nai
 7 triệu - 12 triệu 21/02/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

 8 triệu - 30 triệu
 31/03/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh.

 10 triệu - 20 triệu
 10/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 22/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân

 5 triệu - 7 triệu
 18/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang - Part Time + Full Time

 3 triệu - 5 triệu
 18/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Sinh

 10 triệu - 30 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Marketing Và Kinh Doanh

 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2020
 Hồ Chí Minh