Tuyển dụng nhanh ngành Công nghệ cao

 Việc làm mới

 10 triệu - 18 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu Cà Mau, Hậu Giang