Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Cầu Đường

Trịnh Văn Thịnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Thuật Viên Xây Dựng

Cù Toản

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Giám Sát Công Trình Nội Thất

Lê Hồng Thái

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý, Giám Sát Xây Dựng

Trần Đức Nhâm

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Ngô Văn An

Kinh nghiệm: 2 năm

Giám Sát Hiện Trường

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống

Ngô Văn Minh

Kinh nghiệm: 6 năm

Giám Sát Công Trình Cơ Điện

Hong Nhì Tài

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Huỳnh Văn Mãi

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Văn điệp

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Giám Sát Công Trình

Phan Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Xây Dựng

Trịnh Minh Trí

Kinh nghiệm: 12 năm