Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Xuân Bằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Đinh Thị Ngọc Doanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Nguyễn Hữu Trí

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kế Hoạch Thu Mua

Trần Thị Thủy

Kinh nghiệm: 8 năm

Trợ Lý Kinh Doanh

Nguyễn Thị Bích Vi

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Hoàng Ba Duy

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Nguyễn Xuân Hồng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Trần Nguyễn Thùy Trang

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bùi Thị Ngọc Huyền

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Hồng Đức Định

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đình Sinh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm