Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên R & D

Hồ Văn Thân

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Vũ Văn Ninh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Nguyễn Thị Thanh Tú Uyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Vũ Thị Khánh Huyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dương Trường Sinh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Tự Động Hóa

Hoàng Văn Lợi

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nội Thất

Dương Thị Mỹ Duyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tư Vấn

Vũ Duy Thế

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tự Động Hóa

Nguyễn Văn Nhứt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QC

Phùng Văn Tú

Kinh nghiệm: 7 năm

Kế Toán Trưởng

Vũ Thị Đoan

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Tự Động Hóa

Văn Huy Tiến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm