Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kỹ Thuật điện

Lê Minh Nguyên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đức Linh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Võ Minh Tín

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng

Nguyên Duy Sinh

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Giám Sát Hiện Trường

Hà Trọng Thức

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng

Quản Bá Sơn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sản Xuất - Ngành Dược

Nguyễn Anh Tuấn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trịnh Lưu Tùng

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng

Cao Đình Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Phan Chí Dũng

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Trần Văn Thịnh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Ngô Trung Hậu

Kinh nghiệm: 3 năm