Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sales Export Staff

Phạm Thị Ngọc Diễm

Kinh nghiệm: 2 năm

Import & Export Staff

Lê Huyền Anh

Kinh nghiệm: 6 năm

Import-export Staff

Đặng Quốc Thái

Kinh nghiệm: 3 năm

Import-export Staff

Nguyễn Ngọc Thúy Vy

Kinh nghiệm: 3 năm

Export-import Staff

Phan Ngọc Trâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Import - Export Staff

Pham Thi Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Import - Export Staff

Mai Hồng Hạnh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Tuấn Đạt

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Mua Hàng

Nguyễn Xuân Thưởng

Kinh nghiệm: 4 năm

Import Export Staff

Ngô Thị Hằng

Kinh nghiệm: 3 năm

Import & Export Staff

Trần Lê Mộng Tuyền

Kinh nghiệm: 3 năm

Import - Export Staff

Lê Minh Hải

Kinh nghiệm: 7 năm