CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Khu đô thị Louis City, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm

Số nhân viên: 100-200

Website: www.vijatmc.com

63

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thiết Kế,gia Công Bản Vẽ 2D Kiến Trúc,xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Đồ Họa 3D Game Artis, 3D Animation. - Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế, Diễn Họa 3D Kiến Trúc Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 22/09/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế 3D Game Artis, 3D Animation

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 17/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế,gia Công Bản Vẽ 2D Kiến Trúc,xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 17/07/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 11/10/2018
 Hà Nội

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Diễn Họa 3D Kiến Trúc Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Đồ Họa 3D Game Artis, 3D Animation

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Diễn Họa 3D Kiến Trúc Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiến Trúc Diễn Họa 3D Nội Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu