Công ty Logitic An Đạt

Địa chỉ: Số 281 Tam Trinh, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội.

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: ptite.shop@gmail.com

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Logitic An Đạt đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 21/09/2019
 Hà Nội

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu