CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN SRT

Địa chỉ: 127 Nguyễn Du - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: www.sunrisetrans.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN SRT không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu