CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTECH GROUP

Địa chỉ: Tòa nhà Tân Việt, số 315 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://edura.vn ; http://ows.vn/

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTECH GROUP đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế ( Thu Nhập Từ 7-10tr)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Xác Nhận Khóa Học (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Marketing Lĩnh Vực Giáo Dục (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (thu Nhập 6,5 Triệu - 10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Phát Triển Dự án (thu Nhập 8-12triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Dự án (thu Nhập 8-12triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing (thu Nhập 6,5 Triệu - 10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế (không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Lương 7-10tr)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing (thu Nhập 6,5 Triệu - 10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtech Group

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu