Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://callcenter.vn/

160

việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 14 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng

Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Trực Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Part Time Lĩnh Vực Giải Trí, Ca Hát Theo Yêu Cầu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Ca Hát Theo Yêu Cầu - Part Time

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 03/07/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên CSKH Tập Đoàn Viễn Thông Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương ổn Định

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên CSKH Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 17/06/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 18/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Đà Nẵng

Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Đà Nẵng

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Hà Nội (thu Nhập ổn Định)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Mạng Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Viettel Về Giải Pháp Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu