Thẩm mỹ Vincos Dr.Lee

Địa chỉ: Số 79 Thành Thái, phường 14, quận 10

Số nhân viên: 50-100

Website: https://thammyvincos.com

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Thẩm mỹ Vincos Dr.Lee đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Bác Sỹ Chỉnh Nha

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 30 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Tư Vấn Nha Khoa Thẩm Mỹ

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 9 triệu - 30 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ - Phụ Tá Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 >= 30 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Phụ Tá Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 8 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Sứ

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 30 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Tư Vấn Nha Khoa Thẩm Mỹ

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 9 triệu - 30 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 02/05/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bắc Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sỹ Nha Khoa - Phụ Tá Nha Khoa

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Thẩm Mỹ Vincos Dr.lee

 7 triệu - 10 triệu
 07/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu