Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

Địa chỉ: Đường N8 KCN Phước Đông, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://ccgrass.com.vn

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam đang tuyển dụng 27 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Kỹ Sư Điện Thiết Bị

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 9 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Công Nhân Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 11 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Nhân Viên Thu Mua Phát Triển Nguồn Cung ứng

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 16 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 11 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật Cao Cấp

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 8 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 9 triệu - 13 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung (theo Ca)

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Tổ Trưởng Kiểm Tra Chất Lượng (3 Ca)

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Quản Đốc Phân Xưởng

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 14 triệu - 18 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Tổ Trưởng Kho

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 5 triệu - 9 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Chủ Quản Kho

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 19 triệu - 23 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Chủ Quản/ Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 9 triệu - 18 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Thợ Điện Cao Cấp

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 7 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu