CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP

Địa chỉ: Số nhà 24, hẻm 697 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải , Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

50

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ HP đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Hà Nội, Bình Định, Hải Phòng, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Hà Nội, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Đà Nẵng, Đắc Nông, Kon Tum, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 25/09/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Đắc Lắc, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Nông, Kon Tum, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Bình Thuận, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 24/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 18/06/2019
 Bắc Giang, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Vĩnh Phúc

Nhà tuyển dụng hàng đầu