TNHH VG Global

Địa chỉ: 285 CMT8, quận 10, thành phố HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: https://vgglobal.biz/

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại TNHH VG Global không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesales

TNHH Vg GLobal

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesales

TNHH Vg GLobal

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesales

TNHH Vg GLobal

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 14/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu