Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

Địa chỉ: Số 34 - 36, Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: nethue.com.vn

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành) đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Phụ Bếp

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 06/10/2019
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 12 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Hà Nội

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 5 triệu - 7 triệu
 25/09/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 20 triệu - 25 triệu
 25/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 25/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 06/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Chạy Quảng Cáo Google

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 25/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Tổng Đài 16h30 - 21h

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân (sinh Viên Làm Thêm)

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 5 triệu - 7 triệu
 14/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Check Camera 17h - 23h (sinh Viên Làm Thêm)

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế - Marketing

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 26/06/2019
 Hà Nội

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Bảo Vệ Nhà Hàng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phụ Bếp Và Nhân Viên Phục Vụ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng ( Ship)

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Check Camera

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Nét Huế

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng - Hệ Thống Nét Huế

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu