Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

Địa chỉ: 352 Trần Văn Kiểu, P. 11, Q. 6,Tp. Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.nhatcuongvn.com

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 7 triệu - 10 triệu
 01/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 Thương lượng
 01/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Thủ Kho

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 Thương lượng
 02/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 01/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 Thương lượng
 25/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 Thương lượng
 24/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 Thương lượng
 24/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 Thương lượng
 01/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Thủ Kho

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Cường

 5 triệu - 7 triệu
 28/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu