Truyền hình Pháp luật Việt Nam

Số 15, đường Bờ sông, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Truyền hình Pháp luật Việt Nam đang tuyển dụng 20 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thư Ký Biên Tập

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Dựng Phim

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Biên Tập Viên

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Phóng Viên

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Truyền Thông

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Mc Nam, Nữ Dẫn Chương Trình

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Truyền Hình, Quay Phim

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội

Kinh Doanh Truyền Hình

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Luật

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 >= 0
 31/10/2017
 Hà Nội

Phóng Viên Truyền Hình

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình

Nhân Viên Truyền Thông Tại Hà Nội

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 08/07/2017
 Hà Nội

Phóng Viên; Biên Tập Viên, Kỹ Thuật Viên Truyền Hình

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 01/07/2017
 Hà Nội

Phóng Viên; Biên Tập Viên, Kỹ Thuật Viên Truyền Hình

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 01/07/2017
 Hà Nội

Phóng Viên; Biên Tập Viên, Kỹ Thuật Viên Truyền Hình

Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam

 Thương lượng
 01/07/2017
 Hà Nội

Tuyển dụng nhanh