Công ty TNHH Nhật Nhi Trần

Địa chỉ: 727 Âu Cơ Phường Tân Thành Quận Tân Phú, Tp.HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: nicky.com.vn

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Nhật Nhi Trần không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng (sales Representative)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng - Tp.HCM

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Bán Hàng (sales Supervisor)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Tỉnh

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ql Kho

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu