Công ty TNHH Nhật Nhi Trần - NICKY

Địa chỉ: 727 Âu Cơ Phường Tân Thành Quận Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 10-25

Website: nicky.com.vn

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Nhật Nhi Trần - NICKY không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng (sales Representative)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng - Tp.HCM

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Bán Hàng (sales Supervisor)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Tỉnh

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ql Kho

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần - Nicky

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu