Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

Địa chỉ: Floor 2, 616 To Ngoc Van Street, Quarter 1, Tam Binh Ward, Thu Duc District, HCMC - Website : http://www.marinaco.com/

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.marinaco.com/

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

 7 triệu - 8 triệu
 25/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 06/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bóc Tách Khối Lượng

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Hành Chánh Văn Phòng/ Bóc Tách Khối Lượng

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 6 triệu - 10 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Dự Toán / Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tuyển Dụng (biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 Thương lượng
 01/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Takeoff (dự Toán )

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Takeoff (dự Toán) (biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT - Software Developer

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng (biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Software Developer

Công Ty TNHH Marina Landscape Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu