Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

Địa chỉ: Số 21 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: http://havacons.com.vn/

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Phó

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 20/05/2018
 Bình Định

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Qs (ks Xây Dựng Tính Khối Lượng)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Giám Sát An Toàn Lao Động 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kiểm Soát Chi Phí Và Hợp Đồng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự  

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 03/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 20/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Định

Kỹ Sư M&e

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 03/05/2018
 Bình Định

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Giám Đốc Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thủ Kho/ Phụ Kho Tại Bình Định

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/05/2018
 Bình Định

Quản Lý Dự án Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Tuyển 2 Kỹ Sư Phụ Trách Dự Toán Và Giá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu