Công ty cổ phần Đầu tư Vietlinks

Địa chỉ: Tầng 4, tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://vietlinks.com.vn/

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Đầu tư Vietlinks đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 25/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2019
 Hà Nội

Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 29/11/2018
 Hà Nội

Kế Hoạch Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hà Nội

Kế Hoạch Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội

Lái Xe Cho Phó Chủ Tịch HĐQT, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội

Team Leader

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Vận Hành Hệ Thống CNTT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội

Lái Xe Riêng Cho Tổng Giám Đốc, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Lái Xe Riêng Cho Tổng Giám Đốc, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội

Lái Xe Riêng Cho Tổng Giám Đốc, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cho Ban Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cho Ban Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cho Ban Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu