Công ty cổ phần Đầu tư Vietlinks

Địa chỉ: Tầng 4, tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://vietlinks.com.vn/

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Đầu tư Vietlinks không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 25/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2019
 Hà Nội

Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 29/11/2018
 Hà Nội

Kế Hoạch Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hà Nội

Kế Hoạch Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội

Lái Xe Cho Phó Chủ Tịch HĐQT, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội

Team Leader

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Vận Hành Hệ Thống CNTT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hà Nội

Lái Xe Riêng Cho Tổng Giám Đốc, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Lái Xe Riêng Cho Tổng Giám Đốc, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội

Lái Xe Riêng Cho Tổng Giám Đốc, Đãi Ngộ Tốt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cho Ban Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cho Ban Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietlinks

 Thương lượng
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu