Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam

Địa chỉ: Số 29F, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số nhân viên: 1000-5000

Website: https://mediamart.vn

79

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Admin Website

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên IT Hệ Thống

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án Mediamart

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội

Thủ Kho Siêu Thị

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website (admin Web)

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Trade Marketing

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Thủ Kho Siêu Thị

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Thủ Kho Siêu Thị

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Công Trình - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kho Siêu Thị - Khu Vực Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế M&e

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Mediamart Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu