Nhà Hàng Pizza Logic

Địa chỉ: Tòa nhà Sài Gòn Centre, tp Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: http://pizzalogic-hcm.com/index-jp.html

47

việc làm

Giới thiệu về công ty

Nhà Hàng Pizza Logic đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 8 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Part Time

Nhà Hàng Pizza Logic

 4 triệu - 5 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Bếp Chính ( Toàn Thời Gian)

Nhà Hàng Pizza Logic

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm] Hall Leader

Nhà Hàng Pizza Logic

 Thương lượng
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 5 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bếp (part Time)

Nhà Hàng Pizza Logic

 Thương lượng
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 7 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tạp Vụ

Nhà Hàng Pizza Logic

 Thương lượng
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Marketing

Nhà Hàng Pizza Logic

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Nhà Hàng Pizza Logic

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Nhà Hàng Pizza Logic

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bếp Pizza

Nhà Hàng Pizza Logic

 4 triệu - 6 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 >= 0
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu