Victoriatour

Địa chỉ: Villa 05, Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: http://www.victoriatour.com.vn/

58

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Victoriatour đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 09/08/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 09/08/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 09/08/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 09/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 09/08/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 10 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 25 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Sales Administrator

Victoriatour

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Sales Executive

Victoriatour

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 30 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 25 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 28/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu