Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Xây lắp hóa chất - Lắp máy

Địa chỉ: Số 18, phố Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: lapmay-ccic.com

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Xây lắp hóa chất - Lắp máy đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Đội Trưởng Thi Công Lắp Máy/ Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 10 triệu - 15 triệu
 15/10/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Dự Toán- Kế Hoạch

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 6 triệu - 8 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội

Lái Xe Cho Văn Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Hà Nội

Công Nhân Hàn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Công Nhân Điện

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Công Nhân Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2016
 Hà Nội

Lái Xe Cho Văn Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội

Lái Xe Cho Văn Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội

Công Nhân Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2016
 Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên

Công Nhân Điện

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2016
 Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên

Công Nhân Điện

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên

Công Nhân Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 16/07/2016
 Hà Nội

Công Nhân Điện

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên

Công Nhân Cơ Khí

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hóa Chất - Lắp Máy

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên

Nhà tuyển dụng hàng đầu