công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam)

Địa chỉ: Xã Phù Ủng,huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://smart-shirts.com.vn

49

Việc làm

Giới thiệu về công ty

công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam) đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kho Mu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 19/10/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Quản Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tdc

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Quản Trị Viên Tập Sự Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hải Dương, Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tiếng Trung Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Trưởng Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Quản Trị Viên Tập Sự Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 7 triệu - 10 triệu
 13/06/2018
 Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 11/06/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Đơn Hàng Pmc

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 28/02/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 28/02/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/03/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/01/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Hoàn Thiện

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 15/02/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Đơn Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Hành Chính

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng Vcp

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu