công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam)

Địa chỉ: Xã Phù Ủng,huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://smart-shirts.com.vn

51

Việc làm

Giới thiệu về công ty

công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam) đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Phòng Mẫu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Csr

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hưng Yên

Quản Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Kho Mu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 19/10/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tdc

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Quản Trị Viên Tập Sự Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hải Dương, Hưng Yên

Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tiếng Trung Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu