CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG ANH

Địa chỉ: ĐIỆN MÁY MINH QUANG – ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP – THÔN NGỌC CHI XÃ VĨNH NGỌC – HUYỆN ĐÔNG ANH – HÀ NỘI

Số nhân viên: 50-100

Website: dienlanhdonganh.com

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG ANH không có tuyển dụng nào còn hạn.

Công Nhân Kỹ Thuật Điện Lạnh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 6 triệu - 8 triệu
 26/05/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh ( 8 Triệu Đến 10 Triệu /1 Tháng)

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 8 triệu - 10 triệu
 26/05/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Bán Hàng (lương 8 Triệu Đến 10 Triệu /1 Tháng+ % Ds)

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 10 triệu - 12 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 7 triệu - 10 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Công Nhân Kỹ Thuật Điện Lạnh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 7 triệu - 10 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Bán Hàng (lương 8 Triệu Đến 10 Triệu /1 Tháng+ % Ds)

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 10 triệu - 12 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Bán Hàng Máy Điều Hòa Không Khí

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 10 triệu - 12 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội

Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Trực Tiếp Thiết Bị Điện Máy

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Lạnh

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đông Anh

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu