CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tòa nhà EMC Building 62 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 25-50

Website: www.emcvn.vn

76

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 20 triệu - 30 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Sale - Thị Trường

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán/ Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 30 triệu
 20/08/2019
 Khánh Hòa

Phó Phòng Kế Toán [ Nha Trang]

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 30 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán/ Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Sale - Thị Trường

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 06/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Khánh Hòa

[ Nha Trang ] Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 10/06/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu