Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 18/08/2018
 Bắc Ninh

 VIỆC LÀM MỚI

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 17/09/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 05/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Bắc Ninh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 09/09/2018
 Bắc Ninh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 10/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 10/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm