Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu  26/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 15 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  27/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang
 25 triệu - 30 triệu  04/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  20/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  20/09/2019
 Bắc Giang
 8 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Lái Xe Taxi Không áp Doanh Số, ưu Tiên Lái Mới

 10 triệu - 12 triệu
 27/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

Quản Lý Kho - Nhà Máy Tân Thịnh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2019
 Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng Lương 1 Triệu / Ngày

 25 triệu - 30 triệu
 04/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên