Tuyển dụng nhanh tại Bắc Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 8 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu  16/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 8 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  15/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam
 9 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Bắc Ninh, Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Bắc Ninh, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

PG-pb Điện Máy Xanh

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy

 12 triệu - 15 triệu
 15/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam

Lái Xe Taxi Không áp Doanh Số, ưu Tiên Lái Mới

 10 triệu - 12 triệu
 29/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên