Tuyển dụng nhanh tại Yên Bái

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  27/11/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu  21/11/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 5 triệu - 15 triệu  23/11/2019
 Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm