Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 07/12/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 7 triệu
 30/12/2019
 Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 20 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  07/12/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 7 triệu  30/12/2019
 Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  21/11/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Vĩnh Phúc
 20 triệu - 25 triệu  10/12/2019
 Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu  09/01/2020
 Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa
 6 triệu - 7 triệu  30/12/2019
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 30 triệu  30/01/2020
 Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 21/11/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc