Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu  10/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu  16/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Hà Nam, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  31/07/2019
 Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 30 triệu  09/09/2019
 Vĩnh Phúc
 8 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  25/09/2019
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  12/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  06/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  20/09/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Nam Định, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm