Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  20/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  20/09/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 17 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  30/09/2019
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 30 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  27/11/2019
 Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm