Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2019
 Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2019
 Sóc Trăng

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  15/12/2019
 Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu  15/12/2019
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu  15/12/2019
 An Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  30/11/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm