Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hưng Yên
 15 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 7 triệu - 17 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/09/2019
 Hà Nội, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm