Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 9 triệu
 04/07/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Long An

 VIỆC LÀM MỚI

 1 triệu - 3 triệu
 22/09/2018
 Đắc Lắc, Hải Dương, Long An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 Thương lượng
 05/07/2018
 Long An
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 9 triệu
 04/07/2018
 Long An
 8 triệu - 15 triệu
 16/07/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 21/09/2018
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Long An
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2018
 An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm