Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu  26/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  24/09/2019
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn
 12 triệu - 15 triệu  13/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu  01/01/2021
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm