Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 03/08/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên
 12 triệu - 19 triệu
 20/07/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 8 triệu - 9 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu  01/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  20/07/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu  30/07/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  16/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu  30/07/2019
 Hải Phòng
 20 triệu - 25 triệu  20/08/2019
 Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 15 triệu - 30 triệu  20/07/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  31/07/2019
 Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  20/07/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  20/07/2019
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm