Tuyển dụng nhanh ngành Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  25/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  27/04/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 9 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Giao Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 10/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

 5 triệu - 7 triệu
 17/07/2019
 Hà Nội

Lái Xe Taxi Không áp Doanh Số, ưu Tiên Lái Mới

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình

Nhân Viên Kiểm Kê Kho Hàng

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận

 7 triệu - 8 triệu
 15/05/2019
 Hà Nội

Kế Toán Kho [chỉ Tuyển Nữ ]

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Lái Xe Tải

 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam