Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 12 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 12 triệu  12/12/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Thái Bình
 8 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  18/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm